ABOSS

o nás

Naše služby

BOZP a PO

Bezpečnost práce a požární ochrana   » Nabízíme „All Inclusive“ řešení připravené na míru Vašim potřebám a činnosti které se věnujete» Postaráme se o vše od lékařských prohlídek přes školení a kontroly až po úplnou dokumentaci» Známe úřednické prostředí a složitou legislativu   Komplexní zajištění BOZP vstupní audit dokumentace BOZP školení identifikace a hodnocení rizik řešení pracovních úrazů Komplexní zajištění PO začlenění činností dle požárního […]

1029

Nalezeno podzemních pramenů

513

Zrealizovaných vrtů

1

S přesností na metr